Statistik

De tio minst sedda bilderna:

De tio mest sedda bilderna:

De tio mest sedda bilderna idag:

  • Sunk! innehåller för tillfället 3304 bilder fördelat på 259 kvällar och 96 album. Det blir i genomsnitt 34.42 bilder per album.
  • Bilderna har visats totalt 1403947 vilket är i genomsnitt 424.92 visningar per bild.
  • Bilderna har kommenterats 209 gånger vilket är i genomsnitt 0.06 kommentarer per bild.
  • Sunk! har 167 registrerade personer och 2929 personförekomster vilket är i genomsnitt 17.54 förekomster per person och 0.89 förekomster per bild.

Album med flest registrerade personer:
Vogon Variety 29/7 2006 (Vogon summer night)
Fotograf: Nirmala
35 registrerade personer.
electriXmas 16/12 2006 (eX 2006)
Fotograf: Nirmala
34 registrerade personer.
Vogon Variety 10/2 2007 (Miss Scarlett and Sisters)
Fotograf: Mejf
34 registrerade personer.
electriXmas 3/12 2005 (eX 2005)
Fotograf: Mejf
30 registrerade personer.
Vogon Variety 11/11 2006 (Mementokväll)
Fotograf: Nirmala
30 registrerade personer.

Kvällar med flest registrerade personer:
Vogon Variety - Vogon summer night (lördag den 29 juli 2006)
41 registrerade personer.
Album av: Andtrax, Mejf, Nirmala
Vogon Variety - Mrs. Peacock (lördag den 28 juli 2007)
39 registrerade personer.
Album av: Mejf, Nirmala
electriXmas - eX 2005 (lördag den 3 december 2005)
38 registrerade personer.
Album av: Gidden, Mejf
Vogon Variety - request + Vanadium (lördag den 8 april 2006)
35 registrerade personer.
Album av: Andtrax, Mejf, Nirmala
electriXmas - eX 2006 (lördag den 16 december 2006)
34 registrerade personer.
Album av: Nirmala

Daglig, månatlig och årlig statistik till och med torsdagen den 26 april 2018.

Antalet unika besökare:
År
16 482
18 575
13 791
8 577
4 372
3 000
4 855
4 009
4 408
8 067
13 386
7 658
1 232

Månader
961
482
473
309
349
478
342
394
400
444
100
288

Dagar
18
5
4
15
9
6
10
7
14
12
14
5
9
9
10
8
10
12
21
12
11
10
11
13
15
9
17
13
12
9


Antalet albumvisningar:
År
49 697
20 654
14 053
5 527
2 507
1 570
960
885
832
568
549
320
146

Månader
97
3
4
3
19
30
23
60
103
17
7
19

Dagar
0
0
0
6
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0


Antalet bildvisningar:
År
528 438
329 260
235 068
85 338
33 048
23 364
13 314
25 523
14 855
13 525
8 173
5 107
1 256

Månader
1 699
9
3
33
323
739
969
709
892
113
80
171

Dagar
0
0
0
75
0
144
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0


Antalet skrivna kommentarer:
År
107
38
50
4
2
31
16
0
0
0
0
0
0

Månader
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dagar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


Antalet nya personer registrerade:
År
118
30
19
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Månader
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dagar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


Antalet nya personförekomster registrerade:
År
2 612
473
318
11
2
0
1
3
0
1
0
0
0

Månader
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dagar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


Antalet unika personbesökare:
År
12 889
7 525
7 567
6 021
4 312
2 949
1 838
2 811
2 751
4 808
7 799
3 174
758

Månader
359
477
133
281
258
140
211
290
343
95
79
241

Dagar
8
1
3
7
2
3
2
0
1
28
18
0
1
14
0
0
0
15
3
22
3
1
2
51
28
2
10
16
8
11

  • Genomsnittlig laddningstid för bildsidor: 114.00 ms.
  • Genomsnittlig laddningstid för albumsidor: 495.00 ms.
  • Genomsnittlig laddningstid för denna statistiksida: 1219.00 ms.
  • Genomsnittlig laddningstid för personsidor: 361.77 ms.
  • Genomsnittlig laddningstid för personlistan: 617.00 ms.
  • Genomsnittlig laddningstid för framsidan: 2734.00 ms.